Aktualności

Czym się wyróżnia leasing

Czym się wyróżnia leasing

W czasach średnio optymalnej sytuacji gospodarczej z którą obecnie zmaga się większość biznesmenów działających na polskim rynku, polityka zaciskania pasa staje się coraz bardziej popularna i wynika nie tyle z takich założeń, co z praktycznej oceny sytuacji w jakiej przychodzi funkcjonować poszczególnym przedsiębiorstwom. Inwestycje mimo takiego stanu rzeczy są jednak działaniem nieodzownym, bez względu na sytuację gospodarczą, bez względu na kryzys czy generalne trendy panujące na rynkach, z tego powodu zapewnienie właściwego systemu wzrostu stanowi w współcześnie jeden z kluczowych czynników, nad którymi muszą skupić się biznesmeni chcący utrzymać swoją bieżącą pozycję czy też zaryzykować podjęcie boju z bliską im konkurencją. Kwestia jest taka w jaki sposób tego dokonać? Jednym z ciekawszych rozwiązań, które są w stanie zapewnić szybką realizację wyżej wymienionych ambicji jest z pewnością leasing. Wynajmowanie sprzętu zamiast zakup na własność ma w chwili obecnej coraz większą rzeszę zwolenników, a korzyści wynikające z tego typu przedsięwzięcia są dostrzegalne niemalże bez dogłębnej analizy. Chodzi tu o oszczędności z tytułu wkładu własnego. W przypadku wykupienia niezbędnych produktów, maszyn czy urządzeń na własność, przedsiębiorca ponosi całkowity koszt transakcji i powinien się liczyć z problemami jakie tego typu wydatek może spowodować w odniesieniu do płynności finansowej, a co za tym idzie również do stabilności firmy. Inwestowanie własnego kapitału w okresie bessy nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem bowiem nie daje wystarczająco pewnych gwarancji, że dana transakcja się zwróci. O wiele korzystniej zminimalizować ryzyko redukując wkład własny wybierając którąś z alternatywnych form sponsorowania, dobrym przykładem będzie leasing. W przypadku wynajmowania danego urządzenia pozytywne efekty są widoczne właściwie od razu. Przede wszystkim chodzi tu o wysokość wkładu własnego, który nie jest na poziomie 100% jak jest to przy zakupie na własność. To tylko naście, do kilkudziesięciu procent, w zależności od wybranej oferty a dodatkowo poszczególnych zapisów umowy między podpisującymi ją stronami. Leasing jest dla przedsiębiorcy o tyle atrakcyjny, że pozwala nie tylko zamortyzować możliwie najbardziej wkład własny, ale również w razie zaistniałej konieczności wydłużyć do maksimum termin samego leasingowania – pomniejszając tym samym wymiar comiesięcznych rat wnoszonych na rzecz leasingodawcy z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu. Co ważne leasing jest tak samo korzystny zarówno dla wielkich korporacji cechujących się potężnymi inwestycjami (grubo przekraczającymi przeciętną), jak również małych i średnich przedsiębiorstw, w których koszta związane ze wskazaną inwestycją nie są być może zbyt duże, ale dodatkowo dostępny kapitał nie jest wartością rozciągalną, którą można dowolnie dysponować. Leasing daje duże pole manewru każdemu przedsiębiorcy ponieważ jest to rozwiązanie dość elastyczne, które z powodzeniem sprawdza się między innymi w przypadku dokonywania wielkich transakcji jak i aktualnych potrzeb związanych z wyposażeniem biura czy wydzierżawieniem lokalu pod siedzibę firmy. Wysokość transakcji nie ma na dobrą sprawę znaczenia ponieważ bez względu na jej charakter – korzyści płynące z leasingu zazwyczaj są dostrzegalne już w początkowych miesiącach działalności, z tego względu powyższe rozwiązanie cieszy się dość znaczącą popularnością.